Boom Cup Żyrardów 2023

Nazwa kategorii, runda

Hip Hop Solo Szkraby Początkujący (Finał)

Hip Hop Solo Szkraby Średnio Zaaw. i Zaawansowane (Finał)

Hip Hop Solo Dzieci Początkujący (1/2 finału)

Hip Hop Solo Dzieci Początkujący (Finał)

Hip Hop Solo Dzieci I Średnio Zaawansowani (1/2 finału)

Hip Hop Solo Dzieci I Średnio Zaawansowani (Finał)

Hip Hop Solo Dzieci I Zaawansowani (Finał)

Hip Hop Solo Dzieci II Średnio Zaawansowani (1/2 finału)

Hip Hop Solo Dzieci II Średnio Zaawansowani (Finał)

Hip Hop Solo Dzieci II Zaawansowani (Finał)

Hip Hop Solo Juniorzy I Początkujący (1/2 finału)

Hip Hop Solo Juniorzy I Początkujący (Finał)

Hip Hop Solo Juniorzy I Średnio Zaawansowani (1/4 finału)

Hip Hop Solo Juniorzy I Średnio Zaawansowani (1/2 finału)

Hip Hop Solo Juniorzy I Średnio Zaawansowani (Finał)

Hip Hop Solo Juniorzy I Zaawansowani (Finał)

Hip Hop Solo Juniorzy II i Dorośli Początkujący (1/2 finału)

Hip Hop Solo Juniorzy II i Dorośli Początkujący (Finał)

Hip Hop Solo Juniorzy II Średnio Zaawansowani (Finał)

Hip Hop Solo Juniorzy II Zaawansowani (Finał)

Hip Hop Solo Dorośli Średnio i Zaawansowani (Finał)

Hip Hop Duety Dzieci I Początkujący (Finał)

Hip Hop Duety Dzieci I Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Hip Hop Duety Dzieci II Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Hip Hop Duety Juniorzy I Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Hip Hop Duety Juniorzy II Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Hip Hop Duety Dorośli Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Hip Hop Małe Grupy Dzieci Początkujący (Finał)

Hip Hop Małe Grupy Juniorzy Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Hip Hop Małe Grupy Dorośli Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Hip Hop Formacje Dzieci Początkujący (Finał)

Hip Hop Formacje Dorośli Początkujący (Finał)

Hip Hop Formacje Dorośli Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Disco Dance Solo Szkraby Średnio i Zaawansowani (1/2 finału)

Disco Dance Solo Szkraby Średnio i Zaawansowani (Finał)

Disco Dance Solo Szkraby Początkujący (1/4 finału)

Disco Dance Solo Szkraby Początkujący (1/2 finału)

Disco Dance Solo Szkraby Początkujący (Finał)

Disco Dance Solo Dzieci I Początkujący (1/8 finału)

Disco Dance Solo Dzieci I Początkujący (1/4 finału)

Disco Dance Solo Dzieci I Początkujący (1/2 finału)

Disco Dance Solo Dzieci I Początkujący (Finał)

Disco Dance Solo Dzieci I Średnio Zaawansowani (1/4 finału)

Disco Dance Solo Dzieci I Średnio Zaawansowani (1/2 finału)

Disco Dance Solo Dzieci I Średnio Zaawansowani (Finał)

Disco Dance Solo Dzieci I Zaawansowani (Finał)

Disco Dance Solo Dzieci II Początkujący (1/4 finału)

Disco Dance Solo Dzieci II Początkujący (1/2 finału)

Disco Dance Solo Dzieci II Początkujący (Finał)

Disco Dance Solo Dzieci II Średnio Zaawansowani (1/8 finału)

Disco Dance Solo Dzieci II Średnio Zaawansowani (1/4 finału)

Disco Dance Solo Dzieci II Średnio Zaawansowani (1/2 finału)

Disco Dance Solo Dzieci II Średnio Zaawansowani (Finał)

Disco Dance Solo Dzieci II Zaawansowani (1/2 finału)

Disco Dance Solo Dzieci II Zaawansowani (Finał)

Disco Dance Solo Juniorzy I Początkujący (Finał)

Disco Dance Solo Juniorzy I Średnio Zaawansowani (1/4 finału)

Disco Dance Solo Juniorzy I Średnio Zaawansowani (1/2 finału)

Disco Dance Solo Juniorzy I Średnio Zaawansowani (Finał)

Disco Dance Solo Juniorzy I Zaawansowani (Finał)

Disco Dance Solo Juniorzy II Początkujący (Finał)

Disco Dance Solo Juniorzy II Średnio Zaawansowani (1/2 finału)

Disco Dance Solo Juniorzy II Średnio Zaawansowani (Finał)

Disco Dance Solo Juniorzy II Zaawansowani (Finał)

Disco Dance Solo Dorośli Średnio Zaawansowani (Finał)

Disco Dance Solo Dorośli Zaawansowani (Finał)

Disco Dance Duety Dzieci I Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Disco Dance Duety Dzieci II Początkujący (Finał)

Disco Dance Duety Dzieci II Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Disco Dance Duety Juniorzy I Początkujący (Finał)

Disco Dance Duety Juniorzy Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Disco Dance Duety Dorośli Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Disco Dance Trio OPEN (Finał)

Disco Dance Małe Grupy Dzieci Początkujący (Finał)

Disco Dance Małe Grupy Dzieci Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Disco Dance Małe Grupy Szkraby Początkujący (Finał)

Disco Dance Małe Grupy Juniorzy i Dorośli Początkujący (Finał)

Disco Dance Małe Grupy Juniorzy i Dorośli Śr. zaaw./ zaaw. (Finał)

Disco Dance Formacje Dzieci Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Inne Formy Tańca Małe Grupy Juniorzy i Dorośli Śr. zaaw./ zaaw. (Finał)

Inne Formy Tańca Małe Grupy Dorośli Początkujący (Finał)

Inne Formy Tańca Formacje Dzieci Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Just Dance Solo Dzieci OPEN (Finał)

Contact Improvisation Solo Dzieci OPEN (Finał)

Contact Improvisation Solo Juniorzy OPEN (1/2 finału)

Contact Improvisation Solo Juniorzy OPEN (Finał)

Contact Improvisation Solo Dorośli OPEN (Finał)

Performing Art Improvisation Solo Szkraby i Dzieci I Początkujący (1/2 finału)

Performing Art Improvisation Solo Szkraby i Dzieci I Początkujący (Finał)

Performing Art Improvisation Solo Szkraby Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Performing Art Improvisation Solo Dzieci I Śr. zaaw./ zaawansowani (1/4 finału)

Performing Art Improvisation Solo Dzieci I Śr. zaaw./ zaawansowani (1/2 finału)

Performing Art Improvisation Solo Dzieci I Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Performing Art Improvisation Solo Dzieci II Początkujący (1/2 finału)

Performing Art Improvisation Solo Dzieci II Początkujący (Finał)

Performing Art Improvisation Solo Dzieci II Śr. zaaw./ zaawansowani (1/4 finału)

Performing Art Improvisation Solo Dzieci II Śr. zaaw./ zaawansowani (1/2 finału)

Performing Art Improvisation Solo Dzieci II Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Performing Art Improvisation Solo Juniorzy I Początkujący (Finał)

Performing Art Improvisation Solo Juniorzy I Śr. zaaw./ zaawansowani (1/4 finału)

Performing Art Improvisation Solo Juniorzy I Śr. zaaw./ zaawansowani (1/2 finału)

Performing Art Improvisation Solo Juniorzy I Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Performing Art Improvisation Solo Juniorzy II i Dorośli Początkujący (Finał)

Performing Art Improvisation Solo Juniorzy II Śr. zaaw./ zaawansowani (1/2 finału)

Performing Art Improvisation Solo Juniorzy II Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Performing Art Improvisation Solo Dorośli Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Jazz Solo Szkraby Początkujący (Finał)

Jazz Solo Dzieci Początkujący (Finał)

Jazz Solo Szkraby Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Jazz Solo Dzieci I Śr. zaaw./ zaawansowani (1/4 finału)

Jazz Solo Dzieci I Śr. zaaw./ zaawansowani (1/2 finału)

Jazz Solo Dzieci I Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Jazz Solo Dzieci II Śr. zaaw./ zaawansowani (1/4 finału)

Jazz Solo Dzieci II Śr. zaaw./ zaawansowani (1/2 finału)

Jazz Solo Dzieci II Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Jazz Solo Juniorzy i Dorośli Początkujący (Finał)

Jazz Solo Juniorzy I Śr. zaaw./ zaawansowani (1/4 finału)

Jazz Solo Juniorzy I Śr. zaaw./ zaawansowani (1/2 finału)

Jazz Solo Juniorzy I Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Jazz Solo Juniorzy II Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Jazz Solo Dorośli Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Jazz Duety Dzieci Początkujący (Finał)

Jazz Duety Dzieci Śr. zaaw./ zaawansowani (1/2 finału)

Jazz Duety Dzieci Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Jazz Duety Szkraby Początkujący (Finał)

Jazz Duety Juniorzy I Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Jazz Duety Juniorzy II Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Jazz Duety Dorośli Początkujący (Finał)

Jazz Małe Grupy OPEN Początkujący (Finał)

Jazz Małe Grupy Dzieci i Juniorzy Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Jazz Duety Dorośli Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Jazz Formacje Dzieci i Juniorzy Początkujący (Finał)

Jazz Małe Grupy Dorośli Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Jazz Formacje Dzieci Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Jazz Formacje Juniorzy Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Modern Solo Szkraby Początkujący (Finał)

Modern Solo Szkraby Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Modern Solo Dzieci Początkujący (Finał)

Modern Solo Dzieci I Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Modern Solo Dzieci II Śr. zaaw./ zaawansowani (1/2 finału)

Modern Solo Dzieci II Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Modern Solo Juniorzy I i Dorośli Początkujący (Finał)

Modern Solo Juniorzy I Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Modern Solo Juniorzy II Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Modern Solo Dorośli Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Modern Duety Szkraby Początkujący (Finał)

Modern Duety Dzieci i Juniorzy II Początkujący (Finał)

Modern Duety Dzieci Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Modern Duety Juniorzy I Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Modern Duety Juniorzy II i Dorośli Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Modern Małe Grupy Dzieci Początkujący (Finał)

Modern Małe Grupy Juniorzy i Dorośli Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Modern Małe Grupy Dzieci Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Modern Formacje Dzieci Początkujący (Finał)

Modern Formacje Juniorzy i Dorośli Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)

Modern Formacje Dzieci Śr. zaaw./ zaawansowani (Finał)