Wyniki Disco Dance, Hip Hop Wyniki Modern, Jazz, Inne Formy Tańca

Blok PAI MODERN START godz. 9.00
1 Performing Art Improvisation Modern Solo Dzieci I 1/2 finału Wyniki
2 Performing Art Improvisation Modern Solo Dzieci I Finał Wyniki
3 Performing Art Improvisation Modern Solo Dzieci II 1/2 finału Wyniki
4 Performing Art Improvisation Modern Solo Dzieci II Finał Wyniki
5 Performing Art Improvisation Modern Solo Juniorzy I 1/8 finału Wyniki
6 Performing Art Improvisation Modern Solo Juniorzy I 1/4 finału Wyniki
7 Performing Art Improvisation Modern Solo Juniorzy I 1/2 finału Wyniki
8 Performing Art Improvisation Modern Solo Juniorzy I Finał Wyniki
9 Performing Art Improvisation Modern Solo Juniorzy II 1/4 finału Wyniki
11 Performing Art Improvisation Modern Solo Juniorzy II 1/2 finału Wyniki
12 Performing Art Improvisation Modern Solo Juniorzy II Finał Wyniki
13 Performing Art Improvisation Modern Solo Dorośli 1/4 finału Wyniki
14 Performing Art Improvisation Modern Solo Dorośli 1/2 finału Wyniki
15 Performing Art Improvisation Modern Solo Dorośli Finał Wyniki
Blok PAI JAZZ START godz.11.00
16 Performing Art Improvisation Jazz Solo Dzieci I 1/2 finału Wyniki
17 Performing Art Improvisation Jazz Solo Dzieci I Finał Wyniki
18 Performing Art Improvisation Jazz Solo Dzieci II 1/2 finału Wyniki
19 Performing Art Improvisation Jazz Solo Dzieci II Finał Wyniki
21 Performing Art Improvisation Jazz Solo Juniorzy I 1/4 finału Wyniki
22 Performing Art Improvisation Jazz Solo Juniorzy I 1/2 finału Wyniki
23 Performing Art Improvisation Jazz Solo Juniorzy I Finał Wyniki
24 Performing Art Improvisation Jazz Solo Juniorzy II 1/4 finału Wyniki
25 Performing Art Improvisation Jazz Solo Juniorzy II 1/2 finału Wyniki
26 Performing Art Improvisation Jazz Solo Juniorzy II Finał Wyniki
27 Performing Art Improvisation Jazz Solo Dorośli Finał Wyniki
Rozdanie nagród PAI
Blok ART Mini Formacje ok. godz. 12.45
28 Modern Mini formacje Dzieci i Juniorzy OPEN Finał Wyniki
29 Modern Mini formacje Dorośli OPEN Finał Wyniki
30 Inne Formy Tańca Mini formacje Dzieci Finał Wyniki
31 Inne Formy Tańca Mini formacje Juniorzy Finał Wyniki
32 Inne Formy Tańca Mini formacje Dorośli Finał Wyniki
33 Jazz Mini formacje Dzieci EASY i OPEN Finał Wyniki
34 Jazz Mini formacje Juniorzy OPEN Finał Wyniki
35 Jazz Mini formacje Dorośli OPEN Finał Wyniki
36 Open Grupy 31+ Finał Wyniki
Rozdanie nagród ART mini formacje
Blok ART Formacje ok. godz. 15.00
37 Modern Formacje Dzieci i Młodzież EASY Finał Wyniki
38 Modern Formacje Juniorzy OPEN Finał Wyniki
39 Modern Formacje Dorośli OPEN Finał Wyniki
ok. godz. 16.00
40 Inne Formy Tańca Formacje Dzieci Finał Wyniki
41 Inne Formy Tańca Formacje Juniorzy i Dorośli Finał Wyniki
ok. godz. 16.45
42 Jazz Formacje Dzieci Easy Finał Wyniki
43 Jazz i Modern Formacje Dzieci OPEN Finał Wyniki
44 Jazz Formacje Juniorzy OPEN Finał Wyniki
45 Jazz Formacje Dorośli OPEN Finał Wyniki
Rozdanie nagród ART Formacje
Zakończenie zawodów ok. godz. 18.30